Patt
2 ปีที่แล้ว รอช่าง
ช่างโครงสร้าง กรรมกรรายวัน งานโครงการหมุ่บ้าน
ต้องการช่างรับเหมางานโครงสร้าง/กรรมกรรายวัน
21 ม.ค. 62
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
#โครงสร้างปูน #งานก่อ-ฉาบ #รับเหมาก่อสร้าง
Share
399

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ