TIPPAWAN
2 ปีที่แล้ว รอช่าง
ต้องการช่างฝ้าเหมาค่าแรงและโฟร์แมนคุมงาน เริ่มงานได้เลย
ต้องการช่างฝ้าเหมาค่าแรงและโฟร์แมนคุมงาน เริ่มงานได้เลย หน้างานที่อมตะนคร
4 มี.ค. 62
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
#งานฝ้าเพดาน
Share
209

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ