TIPPAWAN
2 ปีที่แล้ว รอช่าง
รับสมัครช่างเชื่อม ช่างปูน หัวหน้าช่าง ผู้ช่วยช่าง ค่าแรงตามความสามารถที่มี ที่พักฟรี น้ำ-ไฟฟรี ข้าวฟรี
รับสมัครช่างเชื่อม ช่างปูน หัวหน้าช่าง ผู้ช่วยช่าง ค่าแรงตามความสามารถที่มี ที่พักฟรี น้ำ-ไฟฟรี ข้าวฟรี หน้างานที่ กทม.
4 มี.ค. 62
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ถนนพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
#งานก่อ-ฉาบ #งานเหล็กและงานเชื่อมอื่นๆ
Share
263

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ