Bew Airporn
2 ปีที่แล้ว รอช่าง
ต้งการช่างรายวัน พร้อมที่พักฟรี มีสำรองเงินให้
รับสมัครแรงงานก่อสร้าง รายวัน/รายเดือน *หาคนงานช่าง* ค่าแรง 400-800 ตามประสบการณ์ *กรรมกร ช/ญ*
19 เม.ย. 62
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
#งานก่อ-ฉาบ #งานผิวผนัง (กรุไม้ ผนังหินกาบ) #งานปูกระเบื้อง #งานสี #งานมุงหลังคา #งานเหล็กและงานเชื่อมอื่นๆ #รับเหมาต่อเติม
Share
433

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ