Jeerapan Chuthai (id line : tacjeerapan)
3 เดือนที่แล้ว รอช่าง
งานก่อสร้างแก้มลิง
ต้องการบริษัทรับเหมาก่อสร้างแก้มลิง 9 จังหวัด 28 อำเภอ โอนสิทธิ์รับเงิน 100% เงิ่อนไข 1.บริษัทต้องมีผลงานน้ำ 2.ไม่ใช้บัตรชล 3.Update การเงิน 20% เพื่อค้ำงาน5% ค้ำAV 15% 4.ใช้เวลาตรวจสอบเอกสาร 6 ชม. และจะแจ้งให้ทราบทันที 5. เอกสารผ่านเข้าเซ็นงานภายใน 7 วัน
13 ส.ค. 62 - 31 ต.ค. 62
ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
#งานฝายและเขื่อน #รับเหมาก่อสร้าง
Share
91

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ