TIPPAWAN
1 ปีที่แล้ว รอช่าง
ต้องการช่างเชื่อม ช่างก่อ-ฉาบ ช่างปูกระเบื้อง
ต้องการช่างเชื่อม ช่างก่อ-ฉาบ ช่างปูกระเบื้อง หน้างานที่ จ.อุบลฯ
15 ส.ค. 62
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
#งานก่อ-ฉาบ #งานปูกระเบื้อง #งานเหล็กและงานเชื่อมอื่นๆ
Share
259

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ