TIPPAWAN
1 ปีที่แล้ว รอช่าง
ต้องการช่างฝ้า ช่างสี เก็บงาน พื้นที่ 15 ตรม.
ต้องการช่างฝ้า ช่างสี เก็บงาน พื้นที่ 15 ตรม. หน้างานที่ถนนวิทยุ
17 ส.ค. 62
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
#งานฝ้าเพดาน #งานสี
Share
229

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ