Houz1996
7 เดือนที่แล้ว รอช่าง
ต้องการหาช่างและผู้รับเหมาสำหรับทำถนนคอนกรีต พื้นที่บึงกาฬ
หาทีมงานช่าง1ทีมทำถนนคอนกรีตเหมาค่าแรง หน้า สตง บึงกาฬโทร
10 ต.ค. 62
ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
Share
53

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ