Houz1996
1 ปีที่แล้ว รอช่าง
ต้องการหาช่างไฟด่วน!! 4 อัตรา พื้นที่ สระแก้ว
รับสมัครช่างไฟ 4 อัตรา ด่วน ❗️❗️ขอผู้มีประสบการณ์ถ้าทำงานดีผ่านโปรจะพิจารณาเงินให้พิเศษพื้นที่อำเภอพระพุทธบาท สระบุรีติดต่อสัมภาษณ์ที่ คุณณินทร์
29 ต.ค. 62
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
#ระบบไฟฟ้าทั่วไป
Share
149

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ