Last December
2 สัปดาห์ที่แล้ว รอช่าง
หาช่างเหมาค่าแรง งานซ่อม รั้วเหล็ก ด่วน!! พื้นที่ บางบอน
หาช่างเหมาค่าแรง งานซ่อม รั้วเหล็ก ตัดเป็นแผงๆ 1.เปลี่ยนเหล็กชายล่างขนาด 2”x2” ทำเหล็กยูรองรับรั้ว4จุด 2.ลอกสีออกทั้งหมด 3.ทาสีรองพื้นสีจริงสีน้ำมัน(ใช้สีทาเรือ) มีจำนวน 111 เมตร หน้างานที่รื้อ: พระราม5มีสถานที่ทำ: บางบอนติดต่อ
21 พ.ค. 63
บางบอน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
#งานเหล็กและงานเชื่อมอื่นๆ
Share
46