TIPPAWAN
4 ปีที่แล้ว ได้ช่างแล้ว
ต้องการช่างซ่อมหลังคาบ้าน
ต้องการช่างซ่อมหลังคาบ้าน หน้างานที่ หมู่บ้าน สิวลี เชิงดอย ต.แม่เหียะ อ.เมือง เชียงใหม่
24 มิ.ย. 59
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
Share
473

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ