จันทร์ ออ่นจันทึก
1 สัปดาห์ที่แล้ว รอช่าง
รับเหมาต่อเติม
รับเหมาต่อเติม
14 ม.ค. 64
ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
#งานก่อ-ฉาบ #งานปูกระเบื้อง #งานฝ้าเพดาน #งานมุงหลังคา #งานซ่อมทั่วไป
Share
19