Last December
1 สัปดาห์ที่แล้ว รอช่าง
หาโฟร์แมนและผู้ช่วยช่างทั่วไป พื้นที่ ปราจีนบุรี
รับสมัคร โฟร์แมน ( 1ตำแหน่ง ) และคนงานทั่วไป หน้าที่/ความรับผิดชอบ - ควบคุมการทำงาน - แก้ไขปัญหาภายในหน่วยงาน - รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติของผู้สมัคร - วุฒิการศึกษา : (ไม่สำคัญแต่พิจารณาตามความเหมาะสม) - ประสบการณ์การทำงาน: มีประสบการณ์การทำงานก่อสร้างหรือคุมงาน - อายุไม่เกิน 50 ปี (ไม่ต่ำกว่า 20 ปี) - ทนต่อแรงกดดันได้ - สู้งาน ทนแดด ทนฝน - มีความขยันและซื่อสัตย์ - มีความเกรงใจ - สามารถอยู่กันแบบครอบครัวได้เป็นพี่เป็นน้อง - ตรงต่อเวลา - สามารถพักอยู่ที่ทำงานได้ ค่าจ้าง - ตามที่ตกลง - OT 60 บาท/ชั่วโมง สถานที่ทำงาน จังหวัดปราจีนบุรี (รับ 1 อัตรา
14 ม.ค. 64
ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
#อื่นๆ
Share
32