DeeCon สหช่าง
2 สัปดาห์ที่แล้ว รอช่าง
ต้องการช่างก่อฉาบด่วน!! มีงานก่อฉาบหาช่างฝีมือดี พิกัดพื้นที่ จ.ชลบุรี
ต้องการช่างก่อฉาบด่วน!! มีงานก่อฉาบหาช่างฝีมือดี ที่พร้อมทำงาน มีสัญญางาน พิกัดพื้นที่ ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
3 พ.ค. 64
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
#งานก่อ-ฉาบ
Share
18