DeeCon สหช่าง
2 สัปดาห์ที่แล้ว รอช่าง
ด่วน หาช่างรับเหมา งานก่ออิฐ -ฉาบ ปูกระเบื้อง พื้นที่หน้างาน จ.นครปฐม
ด่วน หาช่างรับเหมา งานก่ออิฐ -ฉาบ ปูกระเบื้อง โครงการจัดสรร ขอช่างที่สนใจจริงๆ พร้อมทำงาน โครงการมีงานต่อเนื่อง พื้นที่หน้างาน จ.นครปฐม
3 พ.ค. 64
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
#งานก่อ-ฉาบ #งานปูกระเบื้อง
Share
32