DeeCon สหช่าง
2 สัปดาห์ที่แล้ว รอช่าง
งานด่วน !! ต้องการช่างติดตั้งบานประตูหน้าต่างไม้ พื้นที่ จ.เชียงราย
งานด่วน !! ต้องการช่างติดตั้งบานประตูหน้าต่างไม้ ค่าแรง 600-650 ต่อชุด งานประมาณร้อยกว่าชุด พื้นที่หน้างาน อ.เมือง จ.เชียงราย
4 พ.ค. 64
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
#งานประตู-หน้าต่าง (ตั้งวงกบ ติดตั้งประตูหน้าต่าง ประตูอัลลอย ประตูรีโมท ประตูอัตโนมัต)
Share
28