Nice
1 สัปดาห์ที่แล้ว รอช่าง
หาช่างทาสี
#หาช่างทาสี ด่วน!! ผนังข้าง ทาแค่รองพื้น 1 รอบจะติดวอลเปเปอร์ พิกัดตลาดถนอมมิตร
12 พ.ค. 65 - 13 พ.ค. 65
มูลค่างาน : 5,000 บาท
ท่าแร้ง เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
#งานสี
Share
36
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#โครงสร้างปูน #งานก่อ-ฉาบ #งานผิวพื้น (งานปาร์เก้ กระเบื้องยาง ลามิเนต PU PV และอื่นๆ) #งานผิวผนัง (กรุไม้ ผนังหินกาบ) #งานปูกระเบื้อง #งานฝ้าเพดาน #งานสี #งานกระจก-อลูมิเนียม (Vinyl uPVC) #งานมุงหลังคา #งานไม้ (บ้านไม้ ราวระเบียง รั้วไม้ ระแนงไม้) #งานเหล็กและงานเชื่อมอื่นๆ #งานประตู-หน้าต่าง (ตั้งวงกบ ติดตั้งประตูหน้าต่าง ประตูอัลลอย ประตูรีโมท ประตูอัตโนมัต) #งานรางน้ำฝน #งานบัวและปูนปั้น #งานแสตนเลสและอลูมิเนียม(ราวบันได อุปกรณ์เครื่องใช้) #ระบบไฟฟ้าทั่วไป #งานระบบประปา (ระบบน้ำดี) #งานรื้อถอนและขนย้ายวัสดุ #รับเหมาก่อสร้าง #รับเหมาต่อเติม #รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท) #อื่นๆ
นนทบุรี
#งานสี #งานสวนและตกแต่ง #งานซ่อมทั่วไป
อุบลราชธานี
#งานระบบประปา (ระบบน้ำดี) #งานซ่อมทั่วไป
กรุงเทพมหานคร
#งานสี
บุรีรัมย์
#รับเหมาก่อสร้าง
กรุงเทพมหานคร
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#โครงสร้างปูน #งานก่อ-ฉาบ #งานผิวพื้น (งานปาร์เก้ กระเบื้องยาง ลามิเนต PU PV และอื่นๆ) #งานผิวผนัง (กรุไม้ ผนังหินกาบ) #งานปูกระเบื้อง #งานฝ้าเพดาน #งานสี #งานกระจก-อลูมิเนียม (Vinyl uPVC) #งานมุงหลังคา #งานไม้ (บ้านไม้ ราวระเบียง รั้วไม้ ระแนงไม้) #งานเหล็กและงานเชื่อมอื่นๆ #งานประตู-หน้าต่าง (ตั้งวงกบ ติดตั้งประตูหน้าต่าง ประตูอัลลอย ประตูรีโมท ประตูอัตโนมัต) #งานรางน้ำฝน #งานบัวและปูนปั้น #งานแสตนเลสและอลูมิเนียม(ราวบันได อุปกรณ์เครื่องใช้) #ระบบไฟฟ้าทั่วไป #งานระบบประปา (ระบบน้ำดี) #งานรื้อถอนและขนย้ายวัสดุ #รับเหมาก่อสร้าง #รับเหมาต่อเติม #รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท) #อื่นๆ
นนทบุรี
#งานสี #งานสวนและตกแต่ง #งานซ่อมทั่วไป
อุบลราชธานี
#งานระบบประปา (ระบบน้ำดี) #งานซ่อมทั่วไป
กรุงเทพมหานคร
#งานสี
บุรีรัมย์
#รับเหมาก่อสร้าง
กรุงเทพมหานคร