Nice
2 สัปดาห์ที่แล้ว รอช่าง
ตามหาช่างไฟฟ้า
ตามหาทีมช่างไฟฟ้าฝีมือดี รับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้านสไตล์ Loft พิกัดหนองหาร แม่โจ้
2 ส.ค. 65 - 4 ส.ค. 65
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
#ระบบไฟฟ้าทั่วไป
Share
41
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#งานปูกระเบื้อง #แรงงาน
เชียงใหม่
#งานกระจก-อลูมิเนียม (Vinyl uPVC)
เชียงใหม่
#งานผิวผนัง (กรุไม้ ผนังหินกาบ)
เชียงใหม่
#รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท)
เชียงใหม่
#รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท)
เชียงใหม่
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#งานปูกระเบื้อง #แรงงาน
เชียงใหม่
#งานกระจก-อลูมิเนียม (Vinyl uPVC)
เชียงใหม่
#งานผิวผนัง (กรุไม้ ผนังหินกาบ)
เชียงใหม่
#รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท)
เชียงใหม่
#รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท)
เชียงใหม่