May
1 สัปดาห์ที่แล้ว รอช่าง
ซ่อมบำรุง PM/CM
- วุฒิการศึกษา ปวช,ปวส,ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง - มีประสบการณ์ดูแลอาคาร ตึกสูง ห้างสรรพสินค้า - สามารถตรวจเช็ค ประเมินอาการของเครื่องจักรต่างๆ และทำการซ่อมบำรุงให้ใช้ได้ตามปกติ - มีความคิดเปิดกว้าง ชอบทำงานเป็นทีม รับฟังความเห็นของผู้อื่น - สามารถทำงาน 6 วันได้ (จันทร์-เสาร์) และสามารถอยู่กะกลางคืนได้ (ตามตาราง) - เงินเดือนตามตกลง (เริ่มที่ 15,000-20,000 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) สถานที่ทำงานมีสองไซต์ 1. ICONSIAM / 2. SIAM PARAGON สามารถเลือกที่เดินทางสะดวกได้เลย
1 ก.ย. 65
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
#โครงสร้างปูน #งานผิวพื้น (งานปาร์เก้ กระเบื้องยาง ลามิเนต PU PV และอื่นๆ) #งานผิวผนัง (กรุไม้ ผนังหินกาบ) #งานปูกระเบื้อง #งานฝ้าเพดาน #งานสี #งานมุงหลังคา #งานไม้ (บ้านไม้ ราวระเบียง รั้วไม้ ระแนงไม้) #งานเหล็กและงานเชื่อมอื่นๆ #ระบบไฟฟ้าแรงสูง #ระบบไฟฟ้าทั่วไป #ระบบปรับอากาศ #ระบบสัญญาณเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต #ระบบสัญญาณโทรทัศน์รวม (ระบบทีวี จานดาวเทียว เคเบิ้ลทีวี) #ระบบสัญญาณเสียง (กระจายเสียง เครื่องเสียง โฮมเทียร์เตอร์) #งานระบบประปา (ระบบน้ำดี) #งานสุขาภิบาล (ระบบน้ำเสีย) #งานบำบัดน้ำเสีย #งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง) #งานซ่อมทั่วไป #แรงงาน
Share
40
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#งานระบบประปา (ระบบน้ำดี) #งานซ่อมทั่วไป
เชียงราย
#งานปูกระเบื้อง #แรงงาน
เชียงใหม่
#งานผิวผนัง (กรุไม้ ผนังหินกาบ)
เชียงใหม่
#งานปูกระเบื้อง #งานสี
ลำปาง
#รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท) #อื่นๆ
กรุงเทพมหานคร
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#งานระบบประปา (ระบบน้ำดี) #งานซ่อมทั่วไป
เชียงราย
#งานปูกระเบื้อง #แรงงาน
เชียงใหม่
#งานผิวผนัง (กรุไม้ ผนังหินกาบ)
เชียงใหม่
#งานปูกระเบื้อง #งานสี
ลำปาง
#รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท) #อื่นๆ
กรุงเทพมหานคร