เนย
1 สัปดาห์ที่แล้ว รอช่าง
หาช่างปูกระเบื้องและฉาบ
หาช่างปูกระเบื้อง ฉาบ โรงเรียนบางสะพานวิทยา อ.บางสะพาน จ.ประจวบ
9 มี.ค. 66 - 11 มี.ค. 66
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
#งานก่อ-ฉาบ #งานปูกระเบื้อง
Share
9
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#งานก่อ-ฉาบ
นนทบุรี
#งานปูกระเบื้อง
เชียงราย
#งานปูกระเบื้อง
พิจิตร
#งานปูกระเบื้อง #งานสี #งานประตู-หน้าต่าง (ตั้งวงกบ ติดตั้งประตูหน้าต่าง ประตูอัลลอย ประตูรีโมท ประตูอัตโนมัต)
ชลบุรี
#งานก่อ-ฉาบ #งานฝ้าเพดาน
กรุงเทพมหานคร
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#งานก่อ-ฉาบ
นนทบุรี
#งานปูกระเบื้อง
เชียงราย
#งานปูกระเบื้อง
พิจิตร
#งานปูกระเบื้อง #งานสี #งานประตู-หน้าต่าง (ตั้งวงกบ ติดตั้งประตูหน้าต่าง ประตูอัลลอย ประตูรีโมท ประตูอัตโนมัต)
ชลบุรี
#งานก่อ-ฉาบ #งานฝ้าเพดาน
กรุงเทพมหานคร