เนย
1 สัปดาห์ที่แล้ว รอช่าง
หาช่างเชื่อม
หาช่างเชื่อม ความสูงนั่งร้าน 3 ชั้น หน้างานกาดล้านเมือง ไม่ต้องเอาเครื่องมือมา มีให้หมด มาแค่ตัวและฝีมือ
9 มี.ค. 66 - 11 มี.ค. 66
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
#งานเหล็กและงานเชื่อมอื่นๆ
Share
9
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#งานปูกระเบื้อง
เชียงราย
#งานก่อ-ฉาบ
เชียงราย
#ระบบไฟฟ้าทั่วไป
เชียงราย
#งานก่อ-ฉาบ
เชียงราย
#งานเหล็กและงานเชื่อมอื่นๆ
ปทุมธานี
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#งานปูกระเบื้อง
เชียงราย
#งานก่อ-ฉาบ
เชียงราย
#ระบบไฟฟ้าทั่วไป
เชียงราย
#งานก่อ-ฉาบ
เชียงราย
#งานเหล็กและงานเชื่อมอื่นๆ
ปทุมธานี