เนย
1 สัปดาห์ที่แล้ว รอช่าง
ต้องการช่างปูกระเบื้อง
ต้องการช่างปูกระเบื้อง ทาสีและเก็บงาน หน้างานบ้านโนนสวรรค์ ต.ดงเย็น จ.มุกดาหาร
9 มี.ค. 66 - 11 มี.ค. 66
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
#งานปูกระเบื้อง #งานสี
Share
9
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#งานปูกระเบื้อง
เชียงราย
#งานสี
กรุงเทพมหานคร
#งานปูกระเบื้อง
พิจิตร
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#งานปูกระเบื้อง
เชียงราย
#งานสี
กรุงเทพมหานคร
#งานปูกระเบื้อง
พิจิตร