เนย
1 สัปดาห์ที่แล้ว รอช่าง
หาช่างไฟ
หาช่างไฟ หน้างาน อ.เชียงของ เชียงราย
9 มี.ค. 66 - 11 มี.ค. 66
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
#ระบบไฟฟ้าทั่วไป
Share
11
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#ระบบไฟฟ้าทั่วไป
นนทบุรี
#งานปูกระเบื้อง
เชียงราย
#งานเหล็กและงานเชื่อมอื่นๆ
เชียงราย
#งานก่อ-ฉาบ
เชียงราย
#ระบบไฟฟ้าทั่วไป
ชลบุรี
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#ระบบไฟฟ้าทั่วไป
นนทบุรี
#งานปูกระเบื้อง
เชียงราย
#งานเหล็กและงานเชื่อมอื่นๆ
เชียงราย
#งานก่อ-ฉาบ
เชียงราย
#ระบบไฟฟ้าทั่วไป
ชลบุรี