noei
1 ปีที่แล้ว รอช่าง
ต้องการช่างก่อฉาบเชียงใหม่
ต้องการช่างก่อฉาบ พร้อมทำงาน บ้าน2ชั้น หน้างานอยู่ที่ ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
20 มี.ค. 66 - 22 มี.ค. 66
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
#งานก่อ-ฉาบ
Share
47
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#งานก่อ-ฉาบ
นครราชสีมา
#งานก่อ-ฉาบ
เชียงใหม่
#งานก่อ-ฉาบ #งานปูกระเบื้อง
ปทุมธานี
#งานก่อ-ฉาบ
ขอนแก่น
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#งานก่อ-ฉาบ
นครราชสีมา
#งานก่อ-ฉาบ
เชียงใหม่
#งานก่อ-ฉาบ #งานปูกระเบื้อง
ปทุมธานี
#งานก่อ-ฉาบ
ขอนแก่น