noei
2 เดือนที่แล้ว รอช่าง
ต้องการช่างก่อฉาบเชียงใหม่
ต้องการช่างก่อฉาบ พร้อมทำงาน บ้าน2ชั้น หน้างานอยู่ที่ ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
20 มี.ค. 66 - 22 มี.ค. 66
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
#งานก่อ-ฉาบ
Share
25
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#งานก่อ-ฉาบ
ปทุมธานี
#งานก่อ-ฉาบ
กรุงเทพมหานคร
#งานก่อ-ฉาบ
กรุงเทพมหานคร
#งานก่อ-ฉาบ #งานปูกระเบื้อง #งานบัวและปูนปั้น
สมุทรปราการ
#งานกระจก-อลูมิเนียม (Vinyl uPVC)
เชียงใหม่
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#งานก่อ-ฉาบ
ปทุมธานี
#งานก่อ-ฉาบ
กรุงเทพมหานคร
#งานก่อ-ฉาบ
กรุงเทพมหานคร
#งานก่อ-ฉาบ #งานปูกระเบื้อง #งานบัวและปูนปั้น
สมุทรปราการ
#งานกระจก-อลูมิเนียม (Vinyl uPVC)
เชียงใหม่