noei
1 ปีที่แล้ว รอช่าง
หาช่างติดช่องระบายน้ำเชียงใหม่
งานติดช่องระบายน้ำ บนพื้น หน้างาน แยกสนามบิน เชียงใหม่
31 พ.ค. 66 - 2 มิ.ย. 66
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
#อื่นๆ
Share
48
ประกาศหาช่างอื่นๆ
ประกาศหาช่างอื่นๆ