noei
3 เดือนที่แล้ว รอช่าง
หาช่างปูนและกระเบื้องเชียงใหม่
งานปูน งานกระเบื้อง พื้นที่ปูกระเบื้องประมาณ 121 ตารางเมตร หน้างาน ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
31 พ.ค. 66 - 2 มิ.ย. 66
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
#งานปูกระเบื้อง #งานบัวและปูนปั้น
Share
31
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#งานฝ้าเพดาน #งานสี #งานประตู-หน้าต่าง (ตั้งวงกบ ติดตั้งประตูหน้าต่าง ประตูอัลลอย ประตูรีโมท ประตูอัตโนมัต) #งานบัวและปูนปั้น #อื่นๆ
ปทุมธานี
#งานสี #งานบัวและปูนปั้น #อื่นๆ
นครปฐม
#งานก่อ-ฉาบ
เชียงใหม่
#งานเหล็กและงานเชื่อมอื่นๆ
เชียงใหม่
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#งานฝ้าเพดาน #งานสี #งานประตู-หน้าต่าง (ตั้งวงกบ ติดตั้งประตูหน้าต่าง ประตูอัลลอย ประตูรีโมท ประตูอัตโนมัต) #งานบัวและปูนปั้น #อื่นๆ
ปทุมธานี
#งานสี #งานบัวและปูนปั้น #อื่นๆ
นครปฐม
#งานก่อ-ฉาบ
เชียงใหม่
#งานเหล็กและงานเชื่อมอื่นๆ
เชียงใหม่