noei
1 ปีที่แล้ว รอช่าง
หาช่างก่อฉาบกรุงเทพ
งานก่อฉาบอิฐมอญแดง หน้างาน สุขุมวิท59
2 มิ.ย. 66 - 4 มิ.ย. 66
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
#งานก่อ-ฉาบ
Share
54
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#อื่นๆ
กรุงเทพมหานคร
#อื่นๆ
กรุงเทพมหานคร
#งานก่อ-ฉาบ
ลำปาง
#งานปูกระเบื้อง
กรุงเทพมหานคร
#งานเหล็กและงานเชื่อมอื่นๆ
กรุงเทพมหานคร
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#อื่นๆ
กรุงเทพมหานคร
#อื่นๆ
กรุงเทพมหานคร
#งานก่อ-ฉาบ
ลำปาง
#งานปูกระเบื้อง
กรุงเทพมหานคร
#งานเหล็กและงานเชื่อมอื่นๆ
กรุงเทพมหานคร