butter
1 ปีที่แล้ว รอช่าง
หาผู้รับเหมางานปูนกรุงเทพ
งานก่อปูนฉาบปูนงาน หน้างาน เดอะมอลล์บางกะปิ
2 มิ.ย. 66 - 4 มิ.ย. 66
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
คลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
#งานก่อ-ฉาบ
Share
62
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#งานก่อ-ฉาบ
นครราชสีมา
#ระบบไฟฟ้าทั่วไป
กรุงเทพมหานคร
#งานก่อ-ฉาบ
เชียงใหม่
#งานก่อ-ฉาบ #งานปูกระเบื้อง
ปทุมธานี
#งานก่อ-ฉาบ
ขอนแก่น
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#งานก่อ-ฉาบ
นครราชสีมา
#ระบบไฟฟ้าทั่วไป
กรุงเทพมหานคร
#งานก่อ-ฉาบ
เชียงใหม่
#งานก่อ-ฉาบ #งานปูกระเบื้อง
ปทุมธานี
#งานก่อ-ฉาบ
ขอนแก่น