butter
2 เดือนที่แล้ว รอช่าง
หาช่างประปาเชียงใหม่
งานประปา งานห้องน้ำ หน้างาน แถวสันผีเสื้อ จ.เชียงใหม่
2 ธ.ค. 66 - 6 ธ.ค. 66
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
#งานระบบประปา (ระบบน้ำดี)
Share
105
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#งานไม้ (บ้านไม้ ราวระเบียง รั้วไม้ ระแนงไม้)
เชียงใหม่
#งานสี
เชียงใหม่
#งานก่อ-ฉาบ #งานปูกระเบื้อง #งานฝ้าเพดาน #งานสี #งานมุงหลังคา #งานเหล็กและงานเชื่อมอื่นๆ #งานแสตนเลสและอลูมิเนียม(ราวบันได อุปกรณ์เครื่องใช้) #ระบบไฟฟ้าทั่วไป #งานระบบประปา (ระบบน้ำดี) #รับเหมาก่อสร้าง
ระยอง
#งานปูกระเบื้อง
เชียงใหม่
#งานรางน้ำฝน
เชียงใหม่
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#งานไม้ (บ้านไม้ ราวระเบียง รั้วไม้ ระแนงไม้)
เชียงใหม่
#งานสี
เชียงใหม่
#งานก่อ-ฉาบ #งานปูกระเบื้อง #งานฝ้าเพดาน #งานสี #งานมุงหลังคา #งานเหล็กและงานเชื่อมอื่นๆ #งานแสตนเลสและอลูมิเนียม(ราวบันได อุปกรณ์เครื่องใช้) #ระบบไฟฟ้าทั่วไป #งานระบบประปา (ระบบน้ำดี) #รับเหมาก่อสร้าง
ระยอง
#งานปูกระเบื้อง
เชียงใหม่
#งานรางน้ำฝน
เชียงใหม่