butter
2 เดือนที่แล้ว รอช่าง
หาช่างทำพื้นอีพ็อกซี่ภาคเหนือ
งานทำพื้นอีพ็อกซี่ ราวกันชน ตามรูป ของ กฟผ. หน้างาน ต่างจังหวัดแถวภาคเหนือ
2 ธ.ค. 66 - 4 ธ.ค. 66
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
#งานผิวพื้น (งานปาร์เก้ กระเบื้องยาง ลามิเนต PU PV และอื่นๆ)
Share
91
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#งานไม้ (บ้านไม้ ราวระเบียง รั้วไม้ ระแนงไม้)
เชียงใหม่
#งานสี
เชียงใหม่
#งานปูกระเบื้อง
เชียงใหม่
#งานรางน้ำฝน
เชียงใหม่
#งานผิวพื้น (งานปาร์เก้ กระเบื้องยาง ลามิเนต PU PV และอื่นๆ)
นครปฐม
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#งานไม้ (บ้านไม้ ราวระเบียง รั้วไม้ ระแนงไม้)
เชียงใหม่
#งานสี
เชียงใหม่
#งานปูกระเบื้อง
เชียงใหม่
#งานรางน้ำฝน
เชียงใหม่
#งานผิวพื้น (งานปาร์เก้ กระเบื้องยาง ลามิเนต PU PV และอื่นๆ)
นครปฐม