butter
1 เดือนที่แล้ว รอช่าง
หาช่างติดตั้งผนังเบาปทุมธานี
งานรับเหมาติดตั้งงานผนังเบาและผนังก่ออิฐมวลเบา หน้างาน จังหวัดปทุมธานี
23 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
#อื่นๆ
Share
27
ประกาศหาช่างอื่นๆ
ประกาศหาช่างอื่นๆ