butter
1 เดือนที่แล้ว รอช่าง
หาผู้รับเหมากรุงเทพ
งานเหมาสีสกิม กระเบื้อง หน้างาน ร่มเกล้า
6 เม.ย. 67 - 9 เม.ย. 67
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
คลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
#งานปูกระเบื้อง #งานสี
Share
50
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#งานกระจก-อลูมิเนียม (Vinyl uPVC)
กรุงเทพมหานคร
#งานสี
ราชบุรี
#อื่นๆ
กรุงเทพมหานคร
#งานรื้อถอนและขนย้ายวัสดุ
กรุงเทพมหานคร
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#งานกระจก-อลูมิเนียม (Vinyl uPVC)
กรุงเทพมหานคร
#งานสี
ราชบุรี
#อื่นๆ
กรุงเทพมหานคร
#งานรื้อถอนและขนย้ายวัสดุ
กรุงเทพมหานคร