noei
1 เดือนที่แล้ว รอช่าง
หาช่างก่อฉาบเชียงราย
งานก่อฉาบอิฐมวลเบา​ พื้นที่ 500 ตรม. ชั้น 2 หน้างาน​ ใกล้สนามกีฬา เชียงราย​
16 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
#งานก่อ-ฉาบ
Share
29
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#งานก่อ-ฉาบ
เชียงใหม่
#รับเหมาก่อสร้าง
เชียงราย
#งานก่อ-ฉาบ
แพร่
#งานเหล็กและงานเชื่อมอื่นๆ
เชียงราย
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#งานก่อ-ฉาบ
เชียงใหม่
#รับเหมาก่อสร้าง
เชียงราย
#งานก่อ-ฉาบ
แพร่
#งานเหล็กและงานเชื่อมอื่นๆ
เชียงราย