noei
1 เดือนที่แล้ว รอช่าง
หาช่างปูนเชียงใหม่
งานปูน ก่อฉาบ หน้างาน เทพเสด็จ แม่ออน
11 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 67
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
#งานบัวและปูนปั้น
Share
28
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#งานก่อ-ฉาบ
เชียงใหม่
#งานปูกระเบื้อง
เชียงใหม่
#งานระบบประปา (ระบบน้ำดี)
เชียงใหม่
#งานก่อ-ฉาบ
เชียงใหม่
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#งานก่อ-ฉาบ
เชียงใหม่
#งานปูกระเบื้อง
เชียงใหม่
#งานระบบประปา (ระบบน้ำดี)
เชียงใหม่
#งานก่อ-ฉาบ
เชียงใหม่