noei
4 สัปดาห์ที่แล้ว รอช่าง
หาช่างชลบุรี
งานไฟฟ้าวางสายร้อยท่อ EMT สปริงเกอร์ ประปา แอร์ท่อดัก หน้างาน โรงแรมในพัทยา
14 พ.ค. 67 - 16 พ.ค. 67
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
#ระบบไฟฟ้าทั่วไป #งานระบบประปา (ระบบน้ำดี) #อื่นๆ
Share
27
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#ระบบไฟฟ้าทั่วไป
กรุงเทพมหานคร
#ระบบไฟฟ้าทั่วไป
ปทุมธานี
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#ระบบไฟฟ้าทั่วไป
กรุงเทพมหานคร
#ระบบไฟฟ้าทั่วไป
ปทุมธานี