butter
4 สัปดาห์ที่แล้ว รอช่าง
หาช่างโครงสร้างชลบุรี
งานโครงสร้าง เป็นงานบ้านเดี่ยว งานฐานราก หน้างาน ตัวเมือง ชลบุรี
15 พ.ค. 67 - 17 พ.ค. 67
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
#โครงสร้างปูน
Share
21
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#โครงสร้างปูน
สมุทรสาคร
#ระบบไฟฟ้าทั่วไป
ชลบุรี
#โครงสร้างปูน
เชียงใหม่
#งานก่อ-ฉาบ #งานเหล็กและงานเชื่อมอื่นๆ
ชลบุรี
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#โครงสร้างปูน
สมุทรสาคร
#ระบบไฟฟ้าทั่วไป
ชลบุรี
#โครงสร้างปูน
เชียงใหม่
#งานก่อ-ฉาบ #งานเหล็กและงานเชื่อมอื่นๆ
ชลบุรี