noei
1 เดือนที่แล้ว รอช่าง
หาช่างโครงสร้างชลบุรี
งานโครงสร้าง-สถาปัต งานโครงการบ้านหลายหลัง หน้างาน หนองปรือ ชลบุรี
12 มิ.ย. 67 - 14 มิ.ย. 67
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
#อื่นๆ
Share
22
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#อื่นๆ
กรุงเทพมหานคร
#งานประตู-หน้าต่าง (ตั้งวงกบ ติดตั้งประตูหน้าต่าง ประตูอัลลอย ประตูรีโมท ประตูอัตโนมัต) #อื่นๆ
สมุทรปราการ
#งานระบบประปา (ระบบน้ำดี)
ชลบุรี
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#อื่นๆ
กรุงเทพมหานคร
#งานประตู-หน้าต่าง (ตั้งวงกบ ติดตั้งประตูหน้าต่าง ประตูอัลลอย ประตูรีโมท ประตูอัตโนมัต) #อื่นๆ
สมุทรปราการ
#งานระบบประปา (ระบบน้ำดี)
ชลบุรี