noei
1 สัปดาห์ที่แล้ว รอช่าง
หาช่างรับเหมาระบบไฟฟ้าอุดรธานี
งานรับเหมาระบบไฟฟ้า เดินท่อ ดัด EMT และติดตั้งอุปกรณ์ได้ หน้างาน อุดรธานี
10 ก.ค. 67 - 12 ก.ค. 67
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
#ระบบไฟฟ้าทั่วไป
Share
15
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#ระบบไฟฟ้าทั่วไป
กรุงเทพมหานคร
#ระบบไฟฟ้าทั่วไป
กรุงเทพมหานคร
#ระบบไฟฟ้าทั่วไป
พระนครศรีอยุธยา
#ระบบไฟฟ้าทั่วไป
เชียงใหม่
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#ระบบไฟฟ้าทั่วไป
กรุงเทพมหานคร
#ระบบไฟฟ้าทั่วไป
กรุงเทพมหานคร
#ระบบไฟฟ้าทั่วไป
พระนครศรีอยุธยา
#ระบบไฟฟ้าทั่วไป
เชียงใหม่