houzzMate admin
3 ปีที่แล้ว
ช่าง หรือ ผู้รับเหมา ทิ้งงาน เจ้าของบ้านทำไงดี

ปัญหาที่พบได้บ่อยมากปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในแวดวงของงานในด้านการก่อสร้าง ที่มักพบเจอและเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้ง ก็คือ เรื่อง “ปัญหาการทิ้งงานของเจ้าของช่าง หรือ ผู้รับเหมา ” ซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหาที่เจ้าของบ้านจำนวนมากมีความหวาดหวั่น และบางครั้งทำให้ช่างไม่ได้งานง่ายๆ ปัญหานี้ เจ้าของบ้านควรจะทำอย่างไร หากเกิดปัญหาการทิ้งงาน !?

การเกิดปัญหาการทิ้งงาน เป็นปัญหาใหญ่ และไม่ได้เป็นเพียงปัญหาของเจ้าของบ้านผู้จ้างเท่านั้น แต่ยังเป็นปัญหาของฝ่ายช่าง และ ผู้รับเหมา ที่ทำงานอย่างซื่อสัตย์ด้วย บางครั้งปัญหานี้เกิดจากการแข่งขันกันเพื่อได้งานของ ช่าง หรือ ผู้รับเหมา ที่ไปแข่งกันในเรื่องการเสนอราคาให้ต่ำเอาไว้ก่อนเพื่อให้ได้งาน แต่เมื่อทำงานจริงแล้วปรากฏว่าไม่คุ้ม ! ก็เลยมีการทิ้งงานตามมา เรื่องนี้เจ้าของบ้าน หรือผู้จ้างเองก็ควรระมัดระวังด้วย การว่าจ้าง ไม่สามารถดูที่ราคาเพียงอย่างเดียว ยิ่งเสนอราคาต่ำมาก ก็ยิ่งน่าสงสัย เพราะไม่มีใครหรอกที่จะยอมทำงานโดยได้รับค่าตอบแทนไม่คุ้มค่าหรือยอมขาดทุน !

เจ้าของบ้านสามารถสังเกตได้ตั้งแต่ต้น หากว่า ผู้รับเหมา หรือ ช่าง เสนอราคาในอัตราที่ต่ำผิดปกติ ก็ต้องสอบถามว่าหรือหาสาเหตุให้ได้ว่าเหตุใดจึงสามารถเสนอราคาที่ต่ำแบบนี้ได้ ใช้วัสดุได้มาตรฐานหรือไม่ หรือ มีข้อน่าสงสัยว่าอาจเกิดการทิ้งงาน อันนี้ต้องระวัง แต่ในกรณีที่ เกิดปัญหาขึ้นแล้ว สิ่งที่เจ้าของบ้านสามารถดำเนินการได้ก็คือ... การนำเอาสัญญาว่าจ้างมาใช้บังคับ หากช่าง หรือ ผู้รับเหมา ทิ้งงาน แน่นอนว่าเป็นการกระทำผิดสัญญาแน่นอน ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าของบ้านสามารถเรียกร้องให้ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบได้ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 594 ซึ่งมีความว่า...

“ ถ้าในระหว่างเวลาที่ทำการอยู่นั้นเป็นวิสัยจะคาดหมายล่วงหน้าได้แน่นอนว่า การที่ทำนั้นจะสำเร็จอย่างบกพร่องหรือจะเป็นไปในทางอันฝ่าฝืนข้อสัญญาเพราะความผิดของผู้รับจ้างไซร้ ผู้ว่าจ้างจะบอกกล่าวให้ผู้รับจ้างแก้ไขสิ่งที่บกพร่องให้คืนดี หรือทำการให้เป็นไปตามสัญญาภายในเวลาอันสมควรซึ่งกำหนดให้ในคำบอกกล่าวนั้นก็ได้ ถ้าและคลาดกำหนดนั้นไป ท่านว่าผู้ว่าจ้างชอบที่จะเอาการนั้นให้บุคคลภายนอกซ่อมแซมหรือทำต่อไปได้ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องเสี่ยงความเสียหายและออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น”

นั่นหมายความว่า เจ้าของบ้านสามารถฟ้องร้องให้ ผู้รับเหมา หรือ ช่าง รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น หากไม่มาดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา สามารถให้บุคลอื่นมาดำเนินการแทนได้ โดยที่ ผู้รับเหมา หรือ ช่าง ที่ทำสัญญาไว้ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการออกค่าใช้จ่าย เพื่อให้งานนั้นแล้วเสร็จ ตามสัญญา !

นี่เป็นเรื่องที่เจ้าของบ้าน หรือผู้ว่าจ้างสามารถกระทำได้หากเกิดกรณี ช่าง หรือ ผู้รับเหมา ทิ้งงาน... แต่นอนว่าดีที่สุด คือการพิจารณาอย่างรอบคอบในการเลือกจ้างและต้องตกลงกันให้ดีตั้งแต่แรก และเจ้าของบ้านก็ควรดูในเรื่องราคาที่ได้รับการเสนอมาด้วยว่าพอเหมาะหรือไม่ อย่าเห็นว่าราคาถูกเพียงอย่างเดียว จะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง !

และวิธีหนึ่งที่จะสามารถช่วยให้ท่านเจ้าของบ้านสามารถลดปัญหาในเรื่องการทิ้งงานก็คือ การ หาช่าง หรือ ผู้รับเหมา ที่มีความพร้อมมาทำงานให้ โดยการประกาศความต้องการหาช่างของคุณให้ช่างที่มีความพร้อมเสนอตัวเข้ามารับงาน และพูดคุยกันเรื่องรายละเอียดให้เรียบร้อย ก็จะเป็นการลดความเสี่ยงได้ เนื่องจากได้ช่างที่มีความพร้อมที่จะรับงานจริงๆ และหากต้องการบริการ สามารถเข้ามาประกาศงานหรือค้นหา ผู้รับเหมา ได้ที่ houzzMate.com แหล่งรวมช่าง และ ผู้รับเหมา ที่มีความพร้อมที่จะไปบริการคุณ

#ผู้รับเหมา #ช่าง #ก่อสร้าง #ก่อสร้างบ้าน #ผู้รับเหมาทิ้งงาน #ช่างทิ้งงาน #แก้ปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงาน
Share
1606

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ