houzzMate admin
2 ปีที่แล้ว
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จ้างย้ายแนวท่อ คลอง 1 ธัญบุรี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีพิเศษ งานย้ายแนวท่อโครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและเชื่อมเส้นทางคมนาคมถนนคู่ขนานรังสิต-นครนายก ช่วงคลอง 1 เชื่อมถนนพหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ)

คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศ


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 เลขที่ 3/2561 เรื่อง งานย้ายแนวท่อโครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและเชื่อมเส้นทางคมนาคมถนนคู่ขนานรังสิต-นครนายก ช่วงคลอง 1 เชื่อมถนนพหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ)


สถานที่ดำเนินงาน

ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี


มูลค่างาน

1,247,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 535 บาท (ค่าเอกสาร 500 บาท ภาษี 35 บาท)


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 30 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2560 ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการพัสดุ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 03-6351925 ในวันและเวลาราชการ


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้  houzzMate  มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น  มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา  สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://www.pwa.co.th/purchase/viewdata/38008

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง #จัดจ้าง กรณีพิเศษ #การประปาส่วนภูมิภาค #จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
Share
832

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ