houzzMate admin
2 ปีที่แล้ว
การ Verify ยืนยันตัวตนของช่าง houzzMate

การ Verify profile หรือ การยืนยันข้อมูลตัวตน เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ houzzMate ได้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองการสร้างความน่าเชื่อถือให้ตัวช่างเอง ซึ่งสิ่งนี้เป็นการอ้างอิงข้อมูลจริงที่สามารถตรวจสอบได้ของช่าง ซึ่งจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้ลูกค้าผู้ว่าจ้าง หรือ ผู้ที่ต้องการ หาช่าง ใช้ในการประกอบการตัดสินใจ เลือกใช้บริการของช่างรายนั้นๆ ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น


สำหรับคลิปนี้ เราจะมาดูวิธีการ Verify profile ข้อมูลส่วนบุคคลของช่าง ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ขั้นตอน และในแต่ละขั้นตอนก็จะมีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกความสมบูรณ์ของโปรไฟล์ที่แตกต่างกันไป ซึ่งจุดสังเกตว่าข้อมูลเหล่านี้มีความสมบูรณ์หรือไม่ ก็จะดูได้จากสีของสัญลักษณ์ ถ้าหากสัญลักษณ์นั้นเป็นสีเทาอยู่ นั่นก็แปลว่าข้อมูลของเรายังไม่ครบถ้วน แต่ถ้าหากเราใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว สัญลักษณ์จะปรากฏขึ้นเป็นสีสันขึ้นมานั่นเอง

การ Verify ยืนยันตัวตนของช่าง houzzMate

ขั้นการดำเนินการ เมื่อเราทำการ log in เข้าสู่ระบบแล้ว ให้กดคลิกที่รูป profile ของเรา หรือ คลิกที่ช่อง เกี่ยวกับ ก็ได้ เพื่อเข้าสู่หน้าของการใส่ข้อมูลเบื้องต้น ที่เป็นรูปภาพ profile ประจำตัว และ รูปภาพหน้าปก


วิธีได้รับสัญลักษณ์ที่ 1  

เราต้องทำการกรอกข้อมูลทักษะความถนัด ข้อมูลพื้นฐานของเราให้ครบถ้วนค่ะ เพียงเท่านี้เราก็จะได้รับสัญลักษณ์ที่ 1มาแล้ว


วิธีได้รับสัญลักษณ์ที่ 2

สมาชิกช่างจะต้องทำการถ่ายรูปหน้าตัวเองคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน แล้วทำการอัพโหลดไฟล์ขึ้นไป และรอการยืนยันจากทางเว็บไซต์

***หมายเหตุ ข้อมูลส่วนนี้จะเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะในหน้าเว็บ และเมื่อทำการอัพโหลดเรียบร้อยเจ้าหน้าจะทำการตรวจสอบ และทำการยืนยันให้ เราก็จะได้รับสัญลักษณ์ที่สองปรากฏเป็นสีสันขึ้นมาในหน้าโปรไฟล์ของเรา


วิธีได้รับสัญลักษณ์ที่ 3

ให้สมาชิกช่างทำการอัพโหลดภาพของ ใบอนุญาต ใบรับรอง หรือ หนังสือแสดงการผ่านการฝึกอบรม ลงไปในช่องของความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเมื่อทำการอัพโหลดเรียบร้อยเจ้าหน้าจะทำการตรวจสอบและทำการยืนยันให้ ก็จะได้รับสัญลักษณ์ที่ 3 มาเพียงดำเนินการตาม 3 วิธีนี้ ก็ถือว่าการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ สมาชิกช่างได้ทำการยืนยันตัวตนส่วนบุคคลเป็นที่เรียบร้อย

ประโยชน์ที่สมาชิกช่างจะได้รับจากการ Verify ยืนยันตัวตนของช่าง houzzMate


ประโยชน์ของการยืนยันตัวตนส่วนบุคคลนี้  จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับตัวช่างและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ที่จะมาจ้างงาน  ผู้ที่สนใจอยาก หาช่าง มากยิ่งขึ้นว่าสมาชิกช่างที่เขาสนใจอยู่นั้น  เป็นผู้ที่มีตัวตนจริง มีทักษะความสามารถเชื่อมั่นได้  ซึ่งเรื่องนี้ย่อมมีผลต่อการตัดสินใจเลือกว่าจ้างให้มาทำงานให้มากยิ่งขึ้นตามไปด้วย  โอกาสที่จะได้งานถูกว่าจ้างก็จะมากขึ้นนั่นเอง

#หาช่าง #verify #ยืนยันตัวตน
Share
1246

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ