houzzMate admin
2 ปีที่แล้ว
ปตท จ้างเหมาก่อสร้างสถานีบริการสาขาทุ่งครุ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีบริการ ปตท. สาขาทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107544000108 เลขที่ 1150021222 เรื่อง ประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีบริการ ปตท. สาขาทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร


สถานที่ดำเนินงาน

ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร


ราคาเอกสารรายละเอียด

ชุดละ  4,000 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารรายละเอียด วันที่ 12 – 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.30  น. ที่ ส่วนจัดหาพัสดุกลาง ฝ่ายกลยุทธ์จัดหาพัสดุและบริการสำนักงาน ชั้น 1 อาคารจอดรถพนักงาน สำนักงานใหญ่ ปตท. 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
  • กำหนดฟังคำชี้แจง วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 – 10.00 น. ลงทะเบียน 10.00 น. เริ่มชี้แจง ที่ สถานีบริการ ปตท. สาขาทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
  • กำหนดดูสถานที่จริง วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ชี้แจง ที่ สถานีบริการ ปตท. สาขาทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
  • กำหนดยื่นซองหลักฐาน ซองเทคนิค วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา เวลา 09.00 – 15.00  น. ที่ ส่วนจัดหาพัสดุกลาง ฝ่ายกลยุทธ์จัดหาพัสดุและบริการสำนักงาน ชั้น 1 อาคารจอดรถพนักงาน สำนักงานใหญ่ ปตท. 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
  • กำหนดประมูลวันที่ 30 มีนาคม 2561 ประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-5372066


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้  houzzMate  มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น    มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา     สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://www.pttplc.com/sites/Procurement/BiddingDocLibrary/WorkTracking/2018/1150021222_1_0_1803090925.PDF

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง #ประมูลทางอเิล็กทรอนิกส์ #ก่อสร้างสถานี
Share
1703

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ