houzzMate admin
2 ปีที่แล้ว
ปตท จ้างก่อสร้างรั้วชั่วคราวคลังสินค้าและอาคารปฏิบัติการ ปทุมธานี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้างโครงการก่อสร้างรั้วชั่วคราวคลังสินค้าและอาคารปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซ เขต 9 จังหวัดปทุมธานี

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107544000108 เลขที่ 1140007568 เรื่อง จัดจ้างโครงการก่อสร้างรั้วชั่วคราวคลังสินค้าและอาคารปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซ เขต 9


สถานที่ดำเนินงาน

ศูนย์ปฏิบัติการเขต 9 จังหวัดปทุมธานี


ราคาเอกสารรายละเอียด

ชุดละ 200 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารรายละเอียด วันที่ 13 – 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.30 น. ที่ ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี เลขที่ 59 ม. 8 ถ. บายพาส ต. นาป่า อ.เมือง จ. ชลบุรี
  • กำหนดฟังคำชี้แจง วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 – 10.00 ลงทะเบียน 10.00 น. เริ่มชี้แจง ที่ ห้องประชุมสัตตบุษย์ 1 ศูนย์ปฏิบัติการเขต 9 จ. ปทุมธานี
  • กำหนดยื่นซองราคา ซองหลักฐาน ซองเทคนิค วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี เลขที่ 59 ม. 8 ถ. บายพาส ต. นาป่า อ.เมือง จ. ชลบุรี


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-537-2000  ต่อ 34875


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้   houzzMate   มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา  สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://www.pttplc.com/sites/Procurement/BiddingDocLibrary/WorkTracking/2018/1140007568_1_0_1803120203.PDF

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง #จัดซื้อจัดจ้าง
Share
1407

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ