houzzMate admin
2 ปีที่แล้ว
ชลประทานเพชรบูรณ์ ซื้อดินพร้อมจ้างบดอัด อ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อดินพร้อมบดอัดแน่น รวม 1 รายการ สำหรับงานก่อสร้าง โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อดินพร้อมบดอัดแน่น รวม 1 รายการ สำหรับงานก่อสร้าง โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB (ซ) สกก.10/14/2561


สถานที่ดำเนินงาน

อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์


มูลค่างาน

15,002,873.66 บาท (สิบห้าล้านสองพันแปดร้อยเจ็ดสอบสามบาทหกสิบหกสตางค์)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 500 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคาวันที่ 5 - 27 เมษายน 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 30 เมษายน 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 056-029851 ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://procurement.rid.go.th/admin/2560_ebidding_doc/0700300584_1_05042018104503_ed176.pdf#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง #ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ #e-bidding #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ #ซื้อดินพร้อมบดอัดแน่น
Share
694

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ