houzzMate admin
2 ปีที่แล้ว
มุมกฎหมาย ปัญหาฟ้องช่าง กรณีใช้วัสดุคุณภาพต่ำในงานก่อสร้าง

ปัญหาระหว่างช่างกับเจ้าของบ้านที่เป็นคนหาช่าง มาทำงาน หรือ พูดง่ายๆ ว่าเป็นผู้ว่าจ้างนั้น เป็นเรื่องที่เราพบเจอกันได้อยู่เสมอ แม้ว่าจะไม่มีใครอยากให้มีปัญหา แต่เมื่อมีความเห็นไม่ตรงกัน เกิดความขัดแย้ง หรือรู้สึกว่าฝ่ายตนไม่ได้รับความเป็นธรรม การฟ้องร้องเพื่อกล่าวโทษเอาผิดทางกฎหมายกับฝ่ายตรงข้ามก็มักเกิดขึ้น และประเด็นหนึ่ง ซึ่งพบได้บ่อยมากๆ ในระดับตำนานหรือมหากาพย์ก็คือ เรื่องของคุณภาพวัสดุที่เอาใช้ในงานก่อสร้าง ที่มักมีการกล่าวหากันว่า ช่างใช้วัสดุคุณภาพต่ำมาทำงาน เป็นหมกเม็ด หรือ เอาเปรียบ ทำให้เกิดการ ฟ้องช่าง ด้วยเรื่องนี้บ่อยๆ ซึ่งทาง houzzMate เรา ที่มีคอลัมน์มุมกฎหมายเกี่ยวกับงานช่าง ก็มักได้รับคำถามเรื่องนี้เข้ามา ดังนั้นเราจึงได้นำเอาบางกรณีที่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหายได้ให้ความเห็นไว้มานำเสนอให้ท่านที่สนใจได้ทราบคำถาม :  "อยากฟ้องช่าง เพราะใช้วัสดุคุณภาพต่ำมาสร้างบ้าน ทำได้ไหม"


ความเห็นด้านกฎหมาย :

การฟ้องเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม เป็นสิทธิที่ทุกคนสามารถทำได้ อย่างไรก็ดี ในการที่จะ ฟ้องช่าง เพื่อให้เกิดผลทางกฎหมาย เราจะต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบและเหตุผลตามข้อเท็จจริงด้วย ซึ่งก็คือ

1. มีการทำ สัญญาก่อสร้าง กับช่างไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ว่าต้องใช้วัสดุลักษณะใด ชนิดไหน ยี่ห้อไหน ฯลฯ. ข้อนี่เป็นหลักที่สำคัญ เพราะหากมีการตกลงกันเป็นสัญญาลายลักษณ์อักษรเอาไว้ ถ้าช่างใช้วัสดุไม่ตรงกับในข้อสัญญา ก็แน่นอนว่าเราสามารถเรียกร้องได้อย่างเต็มที่

2. มีพยานหลักฐานอื่นที่ชี้ให้เห็นถึงการตกลงกันในเรื่องคุณภาพ หรือชนิดของวัสดุหรือไม่ หลายครั้ง ที่มีผู้สอบถามมาว่า หากไม่ได้ทำสัญญาเพียงแต่ตกลงกันด้วยวาจา จะสามารถ ฟ้องช่าง ในเรื่องการใช้วัสดุคุณภาพต่ำกว่าที่ตกลงได้หรือเปล่า เรื่องนี้ตอบว่า "สามารถทำได้" เพราะตามกฎหมาย การว่าจ้างช่างให้ทำงาน ถือเป็น "สัญญาจ้างทำของ" ซึ่งไม่ได้บังคับให้ต้องทำหนังสือเป็นหลักฐาน เราสามารถหาพยานบุคคล หรือ หลักฐานแวดล้อมอื่นที่ชี้ให้เห็นได้ว่ามีการตกลงกันเรื่องคุณภาพหรือลักษณะของวัสดุมาอ้างอิงได้เช่นกัน หรือแม้ในกรณีที่มีการทำสัญญาไว้แล้ว การมีหลักฐานอื่นมาประกอบก็เป็นเรื่องที่ช่วยในการเรียกร้องสิทธิของเราให้น่าเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้นด้วย

3. สามารถจะแสดงให้เห็นได้อย่างไรว่า วัสดุที่ช่างใช้นั้น เป็นวัสดุคุณภาพต่ำจริง เรื่องนี้เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาให้ดี โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่มีการทำสัญญาก่อสร้างเอาไว้กับช่าง เพราะเราจะต้องสามารถชี้ให้เห็นได้ว่า ที่ว่า คุณภาพต่ำนั้น วัดหรือพิสูจน์ได้อย่างไรด้วย ซึ่งเรื่องนี้ต้องอาศัยปัจจัยที่ชี้วัดได้ชัด เช่น การเทียบเคียงในเรื่องราคา ลักษณะงาน หรืออื่นๆ ที่ทำให้เห็นได้ว่า มันไม่เหมาะสมกับงานที่เราว่าจ้างให้ช่างทำจริงๆ


ปัญหาในเรื่องการจะ ฟ้องช่าง ว่าใช้วัสดุต่ำกว่ามาตรฐาน บ่อยครั้ง มักเกิดจากการที่ไม่มีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเอาไว้อย่างชัดเจน กลายเป็นช่องว่างให้เกิดการเข้าใจผิดมองคลาดเคลื่อนกัน หรือ ทุจริตได้ง่าย ดังนั้นแม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้บังคับเอาไว้ แต่การทำ สัญญาก่อสร้าง ก็เป็นหลักประกันว่าเราเข้าใจตรงกัน และอ้างอิงได้ง่ายขึ้นหากว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ต้องมาหาหลักฐานหรือพยานแวดล้อมอื่นๆ ให้ยุ่งยาก

#ฟ้องช่าง #หาช่าง #ใช้วัสดุคุณภาพต่ำ #สัญญาก่อสร้าง
Share
1424

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ

บทความที่ที่เกี่ยวข้อง
23 มีนาคม 2561 เปิดดู:2,129 ถูกใจ:0
23 ธันวาคม 2561 เปิดดู:1,354 ถูกใจ:0
6 เมษายน 2561 เปิดดู:1,657 ถูกใจ:0
26 สิงหาคม 2561 เปิดดู:11,491 ถูกใจ:0
7 ตุลาคม 2561 เปิดดู:1,249 ถูกใจ:2
บทความที่ที่เกี่ยวข้อง
23 มีนาคม 2561 เปิดดู:2,129 ถูกใจ:0
23 ธันวาคม 2561 เปิดดู:1,354 ถูกใจ:0
6 เมษายน 2561 เปิดดู:1,657 ถูกใจ:0
26 สิงหาคม 2561 เปิดดู:11,491 ถูกใจ:0
7 ตุลาคม 2561 เปิดดู:1,249 ถูกใจ:2