houzzMate admin
2 ปีที่แล้ว
มุมกฎหมาย ฟ้องช่างใช้วัสดุคุณภาพต่ำได้ไหม ถ้าไม่มีสัญญา

"ช่างใช้วัสดุก่อสร้างคุณภาพต่ำในงานก่อสร้าง อยากจะ ฟ้องช่าง แต่ไม่มีสัญญา จะฟ้องได้ไหม" นี่เป็นคำถามที่ถูกส่งเข้ามายัง houzzMate เพื่อให้ช่วยนำไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย คำถามนี้มาจากผู้ว่าจ้างช่างท่านหนึ่งที่เป็นสมาชิกของเรา ซึ่งประเด็นนี้เราเห็นว่า เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และน่าจะเป็นกรณีศึกษาที่น่าช่วยให้ทั้งฝ่ายคนที่ หาช่าง และช่าง สามารถความเข้าใจในสิทธิตามกฎหมายของตนเองได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นเราจึงนำเอาเรื่องนี้มาเผยแพร่เป็นบทความให้ทุกท่านที่สนใจประเด็นนี้ ได้ศึกษาอยากฟ้องร้องช่างใช้วัสดุคุณภาพต่ำแต่ไม่มีสัญญาก่อสร้าง


หลายครั้งที่เราได้รับการสอบถาม ว่าเขามีความต้องการอยากที่จะฟ้องร้องเรียกค่าชดเชยความเสียหาย (ในมุมมองของเขา) จาก ช่าง หรือ ผู้รับเหมา แต่ติดตรงที่ว่าไม่ได้มีการทำสัญญากันเป็นลายลักษณ์อักษรเอาไว้ กรณีเช่นนี้ อยากทาบว่าจะสามารถทำอย่างไรได้บ้าง... ซึ่งประเด็นนี้ก็น่าสนใจ และก็พอจะเข้าใจ ว่าในกรณีมีการว่าจ้างช่างในงานขนาดเล็ก หรือ เป็นช่างใกล้ๆ บ้าน เป็นคนคุ้นเคยกันมาก่อน การจะไปขอทำสัญญาอาจจะก่อให้เกิดความรู้สึกว่า มีความระแวงแคลงใจซึ่งกันและกัน เป็นการไม่ให้เกียรติกัน หรือ บางทีอาจจะรู้สึกว่ามันยุ่งยาก ไปจนถึงไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไร หรือ เกรงว่าจะต้องเสียค่าใข้จ่ายในการร่างสัญญาก่อสร้างให้กับนักกฎหมาย และอื่นๆ ฯลฯ. ที่เชื่อว่าพบเจอกันได้เสมอๆ และด้วยสาเหตุขัดข้องอะไรเหล่านี้ ทำให้ไม่มีสัญญาระหว่างผู้ว่าจ้างกับช่าง หรือ ผู้รับเหมา พอเกิดปัญหา และต้องการอยากจะเรียกร้องขึ้นมา ก็ต้องมาปวดหัวกับการที่ตนเองไม่ได้ทำสัญญาเป็นหลักฐานเอาไว้ เลยไม่รู้จะทำยังไงดีในการจะเรียกสิทธิ์ของตน...

สำหรับเรื่องนี้ เราได้นำเอาปัญหาไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ซึ่งก่อนที่เราจะไปดูคำตอบ เรามาทำความเข้าใจกันเพิ่มเติมสักเล็กน้อยกับเรื่องของ "สัญญา"


สัญญา คือ อะไร

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

สัญญา หมายถึง "น. (กฎ) ข้อตกลงระหว่างบุคคล 2 ฝ่ายหรือหลายฝ่ายว่าจะกระทําการหรืองดเว้นกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง"


จากนิยามข้างต้น จะเห็นได้ว่า สัญญา เกิดขึ้นเมื่อมีการตกลงร่วมกันของคน 2 ฝ่ายขึ้นไป ซึ่งในการว่าจ้าง ก็มีลักษณะของการเกิดสัญญาอยู่ในตัวเช่นกัน

และในกรณีการว่าจ้างในการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างใหม่ แก้ไข ปรับปรุง ที่ระหว่างเจ้าของบ้านกับช่าง ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายได้ให้ความเห็นว่า นี่คือ "การว่าจ้างทำของ" ซึ่งผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า

"เรื่องของการเรียกร้องเรียกร้องได้หรือไม่จริงๆแล้วอย่างที่ทราบกันว่าสัญญาจ้างทำของ กฎหมายไม่ได้บังคับให้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ สามารถ ใช้พยานบุคคลมายืนยันได้"

นั่นหมายความว่า หากเกิดกรณีที่มีปัญหาการใช้วัสดุคุณภาพต่ำในงานการก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุง เราสามารถที่จะไปฟ้องร้องเพื่อขอความเป็นธรรมจากศาลได้ แม้จะไม่ได้มีการทำหนังสือสัญญาว่าจ้างกันเอาไว้ก็ตาม...

อย่างไรก็ดี ผู้เชี่ยวชาญยังได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า

"แต่ทั้งนี้หากจะต้องฟ้องร้องเป็นคดีขึ้นสู่ศาล ในความเป็นจริง หากเราไม่มีหลักฐาน เป็นลายลักษณ์อักษร ทางปฏิบัติก็จะยากสักหน่อย"

ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นความจริง เนื่องจากว่า หากเราต้องการจะฟ้องร้อง สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือ การพยายามพิสูจน์ให้ได้ว่า ได้เกิดการตกลงกันจริง ซึ่งต้องอาศัยพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือในการพิสูจน์ หากไม่ได้มีการทำสัญญาว่าจ้าง หรือ สัญญาก่อสร้างกันเอาไว้อย่างชัดเจน ก็ยากที่จะนำเสนอกับศาลอย่างเป็นรูปธรรมและน่าเชื่อถือได้

ดังนั้นหากไม่มีหนังสือสัญญากันอย่าชัดเจน เราจะต้องหาสิ่งที่สามารถใช้เป็นหลักฐาน เช่น พยานบุคคล (มีใครบ้างที่รับรู้ และเขายินยอมมาเป็นพยานให้กับเรา) , พยานแวดล้อมอื่นๆ เช่น การสนทนาที่เป็นข้อความทาง ไลน์ การ แชทพูดคุยในช่องทางอื่นๆ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้สามารถนำเอามาเป็นหลักฐานประกอบได้

สรุปก็คือ ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย สามารถที่จะฟ้องร้องช่างในประเด็นการใช้วัสดุคุณภาพต่ำได้แม้จะไม่ได้ทำสัญญาว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร แต่จะต้องมีพยานอื่นที่เชื่อถือได้มายืนยัน และต้องพิสูจน์ให้เห็นได้ว่า มีการใช้ ของ หรือ วัสดุคุณภาพต่ำ อย่างแท้จริงในงานนั้น และทำให้เราได้รับความเสียหาย#สัญญาช่าง #สัญญาก่อสร้าง #ช่างใช้วัสดุคุณภาพต่ำ #ฟ้องช่าง #ไม่มีสัญญา
Share
1127

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ