houzzMate admin
1 ปีที่แล้ว
ปตท จ้างปรับปรุงอาคารสันทนาการ ชลบุรี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้างปรับปรุงอาคารสันทนาการ ที่ ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อชลบุรี ต. นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรีคลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107544000108 เลขที่ 1140008074 เรื่อง จัดจ้างปรับปรุงอาคารสันทนาการ


สถานที่ดำเนินงาน

ต. นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี


ราคาเอกสารรายละเอียด

ชุดละ 200 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขอซื้อเอกสารรายละเอียด วันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2561 ที่ ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี ต. นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี
  • กำหนดฟังคำชี้แจง วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 09.30 น. ลงทะเบียน ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี ต. นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี
  • กำหนดยื่นซองราคา ซองหลักฐาน ซองเทคนิค วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 - 15.00 น. ที่ ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี ต. นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข  025372000 ต่อ 35044 หรือ 35355 ในวันและเวลาราชการที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://www.pttplc.com/sites/Procurement/BiddingDocLibrary/WorkTracking/2018/1140008074_1_0_1810220438.PDF
#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง #ประมูล
Share
343

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ