houzzMate admin
4 เดือนที่แล้ว
การรถไฟจ้างปรับปรุงระบบห้องน้ำปรับอากาศชั้น 2

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายการพัสดุ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "รฟท." มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบห้องน้ำปรับอากาศชั้น 2 เป็นระบบสูญญากาศพร้อมติดตั้งเครื่องสุชภัณฑ์ใหม่ จำนวน 54 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศฝ่ายการพัสดุการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบห้องน้ำปรับอากาศชั้น ๒ เป็นระบบสูญญากาศพร้อมติดตั้งเครื่องสุชภัณฑ์ใหม่ จำนวน ๕๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ พด./ปจ. ๖๒๐๑๔๕


สถานที่ดำเนินงาน

ตามกำหนดของการพัสดุการรถไฟแห่งประเทศไทย


มูลค่างาน

94,500,000  บาท


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 9,500 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่  9  กันยายน - 7 ตุลาคม  2562 เป็นต้นไป ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินทางธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 8 ตุลาคม  2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข  02-2204668 ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง :  https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=61087030499&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง #ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ #e-bidding
Share
162

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ