houzzMate admin
4 เดือนที่แล้ว
การประปานครหลวงจ้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปานครหลวง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง งานปรับปรุงกำลังน้ำ พื้นที่สำนักงานประปาสาขาประชาชื่น  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง งานปรับปรุงกำลังน้ำ พื้นที่สำนักงานประปาสาขาประชาชื่น สัญญาเลขที่ สสช.ป.๑๒/๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


สถานที่ดำเนินงาน

ตามกำหนดของการประปานครหลวง


มูลค่างาน

3,441,984  บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขอรับเอกสารประกวดราคา วันที่  8 - 16  ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 17 ตุลาคม  2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข   0-2585-0319 (การประปาประชาชื่น) ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=62097665432&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง #ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ #e-bidding
Share
198

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ