houzzMate admin
8 เดือนที่แล้ว
อบต แม่จัน เชียงราย จ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากหมู่ที่ 9 บ้านหนองแว่น ถึงหมู่ที่ 14 บ้านจอป่าคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน เรื่อง    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากหมู่ที่ ๙ บ้านหนองแว่น ถึงหมู่ที่ ๑๔ บ้านจอป่าคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


สถานที่ดำเนินงาน

ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย


มูลค่างาน

2,334,000   บาท


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 500 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่  5 - 12 พฤศจิกายน  2562 เป็นต้นไป ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  และชำระเงินทางธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่  13 พฤศจิกายน  2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข  053-661782  ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=62107176217&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง #ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ #e-bidding
Share
222

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ